ג. פעילותן של חברות ואגודות למיניהן

אחד הגילויים האופייניים של חיי התרבות באיטליה הריהו ייסודן של חברות מרובות לטיפוח השירה' הספרות' המוסיקה' וכד . ' היהודים סיגלו לעצמם את מנהג המדינה' וכן ידוע לנו שבשנת 1628 נוסדה בוויניציאה אקאדמיה מיוחדת למוסיקה' ויוזמיה היו מנגנים וזמרים יהודים שברחו בגלל מוראות מלחמה ממאנטובה . כפי שמספר לנו המומר ג'וליו מורוזיני ( שמואל נחמיאס ' ( 1687—1612 אחד מתלמידיו של י . א . ' ממודינא' ערכה אותה אקאדמיה פעמיים בשבוע נשפי זימרה ונכחו בהם כמה מראשי הקהילה ועשיריה שתמכו במפעל . על המקהלה ניצח הגבר רב הפעלים המומחה לעש רים ושישה מקצועות' הרבי . א . ממודינא . 58 ! במגיפת הדבר שפרצה ב 1630 נספו אמנם רבים מחברי האקאדמיה' אך היא נתקיימה לכל הפחות עד ל ; 1639 מאותה שנה נשתייר לנו מכתב המזכיר את 'חבורת המוסיקאים מן הגיטו שבוניציאה' La ) , ( Compagnia de' Musici del Ghetto di Venezia המכונה לפי טעם התקופה גם בכינוי היתולי 'אקאדמיה של ההדיוטות' , ( Accademia degli Imperiti ) ואף בשם העברי הרגשני 'בזכרנו את ציון . 5 » ' על קיומה של חברה יהודית בפירינצה בשם 'Anelanti' או 'השואפים' נודע לנו ' 56 גדפס על...  אל הספר
מוסד ביאליק