2. בחגים ובמועדים אחרים

בזכותם של מרדכי ואסתר ערכו יהודי איטליה בחג הפורים יותר הצגות וקונצרטים מאשר בכל יום אחר הרשום בלוח השנה . ברם' הם לא הזניחו גם חגים אחרים' ועד כמה שעלה בידם הגבירו את שמחתם על ידי תיאטרון ומוסיקה . כבר הזכרנו שיעקב דינה ושותפיו ביקשו רישיון בסוף המאה הי"ח להציג בסיינה עשר הצגות לשנה - ולא רק בפורים אלא גם בפסח ובסוכות . בערים אחרות שבאיטליה הועלו מחזות על הבמה אף בחג השבועות . על הצגתם של מחזות וביצוען של אוראטוריות וקאנטאטות גדולות באותם החגים נדון בפרקים הבאים' שנועדו לפעילותם של החברות והאגודות ושל בתי המדרש . כאן נדבר רק על היצירות המוסיקאליות לסולנים ולמקהלות' שהושמעו במסגרת התפילה בבתי הכנסת . הופעתו של הקומפוזיטור היהודי המובהק שלמה מהאדומים איש מאנטובה ( פעיל משנת ° ( 1589 עשתה כמובן רושם חזק על הנאורים בקהל ישראל ; בייחוד לאחר שמוםיקאי זה' שהצליח והתפרסם בין הגויים' נשאר נאמן לבני עמו . אמנם הוא כבר הספיק להוציא לאור שורה ארוכה של יצירות חילוניות איטלקיות' לכלי נגינה ולמקהלה' בטרם ניגש להדפסת המנגינות שחיבר לטקסטים עבריים בשם הכולל ' השירים אשר לשלמה' ויניציאה 1620 ( אם כי מת...  אל הספר
מוסד ביאליק