א. מבוא

למן המאה השש עשרה זכו התיאטרון והמוסיקה לשגשוג רב בתוך הגולה האיטלקית , ועובדה זו כבר הובלטה במידה מספקת . " ברם' מלומדינו גילו עניין בראש וראשונה ביצירות בודדות מן התחומים הב"ל' ואף רשמו ידיעות בודדות על האירועים האמנו תיימ שבגיטאות . הם לא ניסו לברר מהי התמונה הכללית המצטיירת מאחורי כל אותם הפרטים . בראותם טקסט של מחזה עברי לא שאלו את השאלה' שמא הוצג בפני קהל צופים' ועל כן לא היה דינו כדין אותם תרגילי סגנון דראמאטיים שמשכילי אשכנז' גאליציה ורוסיה השאירו לנו בשפע . האמת היא' כי בזמן החדש היה הקשר שבין הספרות היפה לחיי העם יותר הדוק בגולת איטליה מאשר בכל ארץ אחרת . לחלק ניכר של שירי האיטלקים היה תפקיד בחיי החברה' ועד לסוף המאה השמונה עשרה לא צריך היה משורר עברי איטלקי לשאול 'למי אני עמל ' ? 1 עיין A . d'Ancona , Originidel teatro italiano , 2 ed ., vol . II , Torino 1891 , 398-429 ; E . Birnbaum , Jiidische Musiker am Hofe von Mantua , Wien 1893 ; L . Blau , Leo Modenas Briefe und Schriftstiicke , Budapest 1905 , 19-22 , 153-155 ; I . Zoller , Theater und Tanz in den italienischen Gh...  אל הספר
מוסד ביאליק