השיר על 'לקיית המאורות' ליחיאל בר-אברהם איש רומא

נא ] איטליה היתה הראשונה בין מדינות אירופה שקיבלה מארץ-ישראל את מלאכת הפיוט עתיקת הימימ . החל מן המאה התשיעית ידועות לנו יצירותיהם של כמה פייטנים שישבו רובם ככולם בגלילות אפוליה' לוקאניה cr rrca ca רומא היתה אמנם מקום מושבה של קהילה יהודית חשובה ' שנתגבשה עוד לפני חורבן הבית השני ' אך אין לנו ידיעות על ראשיתו של הפיוט בעיר זו . ייתכן שבין הפייטנים הידועים לנו כיום ממנהג רומא נשתיירו גם כאלה שישבו כעיר הנ"ל כמשך המאה העשירית' למשל יודן הכהן בר מסתיה או דוד בר הונא ; ברם לא ניתן לנו לקבוע בוודאות את מקום מגוריהם . הפייטן הראשון שאת שמו נוהגים לכרוך בשמה של רומא הריהו שלמה הבבלי ' ושוב אין לנו הוכחות מכריעות לכך שהוא גר בעיר הנצחית . בדין העיר צונץ על השימוש הקדום כשם בבל ככינוי לרומא' אלא שהאיש שנתכנה הבבלי אינו בהכרח בעצמו יליד בבל-רומא או תושכה . ההשערה על מוצאו הרומי של שלמה מקבלת אולי חיזוק מה מן המסורת' הרואה בו את קודמו ורבו של הפייטן משולם בר קלונימוס מעיר לוקה הנזכר בכינוי 'איש רומי / לפיכך חל זמן חייו של שלמה הבבלי בחלק האחרון של המאה העשירית . 3 הננו דורכים על קרקע מוצקה רק בהג...  אל הספר
מוסד ביאליק