ד. הפיוט בלוקה: הפייטנים ממשפחת בני קלונימוס

המרכז השלישי לפיוט הוקם כעיר לוקה שבגליל טוםקאנה' בזכותם של בני משפחת קלונימוס המפורסמים בייחוסם הרם . על פי מסורת מן המאה הי"ג ' נתחברו הפיוטים הראשונים בלוקה ממוך לזמן צמיחתה של שירת הקודש בדרום איטליה' הווי אומר באמצע המאה התשיעית . וכן מספר לנו לתומו אלעזר הרוקח מוורמייזא ' ...: וקיבלו סוד תיקון התפילות ושאר סודות רב מרב עד אבו אהרון בנו של רבי שמואל הנשיא אשר עלה מבבל משום מעשה שהיה והוצרך ללך נע ונד בארץ ובא בארץ לומברדיאה בעיר אחת ששמה לוקא ושם מצא את רבנו משה שפייט 'אימת נוראותיך ומסר כל סודותיו לו . « ' פרסומו של משה בן קלונימוס בא לו בראש וראשונה בגלל הקרובה שחיבר ליום שביעי של פסח 'אימת נוראותיך' ' המקובלת עד היום במינהג אשכנז . הרבה מקומות ( צונץ , שם , , ( 257 נתן בן צדקיה ( צונץ , שם , , 252-251 וראה דוידזון , להלן הערה 43 252-251 ( שם , מסי , ( 16 , 6 , 3 דניאל בן-יחיאל ( צונץ , שמ , , ( 649 , 164-163 אברהמ בן יחיאל ( צונץ , שם , , ( 649 נתן בן יחיאל ( בעל 'הערוך , ' דוידזון , אוצר , ג , 204 סי' . ( 577 , 224 , 49 Zunz , Die Ritus des synagogalen Gottesdienstes , Berlin ...  אל הספר
מוסד ביאליק