ב. הפיוט בדרום־איטליה עד שלהי המאה האחת-עשרה

מלאכת הפיוט שגשגה בדרום איטליה עוד כשלוש מאות שנה ' אף על-פי שלא קמו 16 שם , צו . 17 ראה לעיל , עמ' . 14-13 18 מגילת אחימעץ , קיז-קיוו שם פייטנים בשיעור קומתו של אמיתי . אם כי לא נוכל לציין בבטחה משוררים בני דורו של אמיתי ' הבה דומה ש ז ב ד י ה היה אחד מהם' הואיל ויצירותיו מזכירות לנו בכמה בחינות את פיוטיו של אמיתי" ( גם השם זכדיה שהוא נדיר כיותר מתאים יפה לסביבה הדרום איטלקית . ( על צרות דורו מדבר הוא בצורה כללית ביותר' ורק במקום אחד מבינים אנו מדרך פנייתו לאלהיו יאחד ויחיד ואין זר עמך ... יחיד ונשגב ומלך אין בלעדיך 20 ' שהוא מסתייג מתורת השילוש של שכניו הנוצריים . ' אחת הסליחות שלו הפותחת במלים 'אדון דין אם ידוקדק' כבשה לה מקום כבוד במינהג אשכנז פולין והשתמשו בה בראש השנה וגם ביום הכיפורים . 21 לזכותו של זבדיה אפשר לומר' שבדרך כלל אין יומרה בסגנונו ודבריו מנוסחים בבהירות ובפשטות' ואם כי אין ביצירותיו מקוריות ועוז הביטוי ' הרי מורגשת בהן רוח כנות והכנעה . במאה העשירית התפשטה והלכה הכתיבה בעברית בפרובינציות הביזאנטיות שב איטליה' אך לא ניכרה שם התקדמות נוספת בתחום השירה והפיוט . סימן מ...  אל הספר
מוסד ביאליק