לתולדות השירה והדראמה העברית מחקרים ומסות

חיים שירמן עיטור מתוף כתב היד ר . ס . ששוו םס 1 ד " , לפט י בז ברשותה של משפחת פרחי בדבלשק כתבייי וה הכילל את כל ספרי התורה , הנ ביאים והכתובים * הועתק וקושט בין 66 ג 1 ל 385 ו בידי הסופר הס פררי אלישע קרשקש ( נילד ב 525 ו . ( תיאור מפורט של כתב היד ניתן בספר 'אהל רוד , ' קא טאלונ של אוסף ששון . 1 בד —t14 . 1 n 1 nm < ni של סולימן דוד ששון ] העטיפה , טובח כרמיו נדפס בדפוס 'אחוד ; . יררשלים חיי 0 שירמן לתולדות השירה והדראמה העברית חיים שירמן לתולדות השירה והדראמה העברית מחקרים ומסות  אל הספר
מוסד ביאליק