דרכי־שיח אכספרסיוניסטיים

[ א ] במחזותיו של ביסטריצקי , נציג מובהק של כתיבה אכספרסיוניםטית בספרותנו , ניכרת הנטייה למונולוג האידיאי הנאומי ולדיאלוג שבין יחיד לרבים , שגם הוא מעין מונולוג אידיאי 2 . יוצא מכלל זה המחזה 'ירושלים ורומי / שאינו בעל אופי אכספרס יוניסטי ושהמונולוגים שלו הם ביחס דיאלוגי אל אביזר דראמאטי 3 ( ירושלים ורומי , עמ' ט ) או אל שומע מגיב ( שם , עמ' עז ) או משמשים כמבוא אירוני המתבדה בפעולה ( עמי קיא-קיב . ( כפי שכבר הזכרנו בהקשר אחר , מרבה ביסטריצקי בדיאלוגים אטמוספריים אידיאיים , ורק ביירושלים ורומי' גובר הדיאלוג הדראמאטי על צורות דיאלוגיות אחרות . אולם 'תרומתו' העיקרית של ביסטריצקי לדרכי שיח , והוא קרוב בענץ זה לש . שלום ב'מערתיוסף ' , הוא סגנונו הפאתיטי המופלג . למעשה אץ זאת אלא דרך חדשה ליצור מציאות בדיונית העומדת בפני עצמה ולרומם מציאות זו לעומת מקורותיה . רק במחזה 'רומי וירושלים' ובמחזה הביוגראפי ריאליסטי ' , בסוד הולדת , ' נוטה ביסטריצקי לסגנון יותר ריאליסטי . במחזותיו העיקריים ' , יהודה איש קריות ' , ' שבתי צבי' ו'בליל זה , ' ניכר הסגנון הפאתיטי המופלג . לשם הדגמה נביא כמה דוגמאות : י...  אל הספר
מוסד ביאליק