הדמויות כגילוי של ה'מחשבה'

[ א ] כבר מתוך הדיון במחזה 'הנפילים' נסתבר לנו , שבמחזות הליריים של כהן הולכת ומתמעטת חשיבותן של 'דמויות הקבע , ' ומקומן נתפס על-ידי דמויות המייצגות רעיונות עיוניים . קירבתם של מחזות אלה אל האליגורית ניכרת ביותר . 1 הדמות אינה מגבשת מחדש מידת יסוד , אלא מייצגת אידיאה 'חברתית . ' מבין מחזותיו הפיוטיים של כהן , קרוב 'דוד מלך ישראל' בדמויותיו למילודראמות שלו . מנקודת ראות 'מילודראמטית' זהו מאבק בין כוחות הטוב ( דוד ואהליבה ) לבין כוחות הרע ( המכשפה . ( הדמויות המופיעות כאן - אורי ( הגיבור היוצא למסע , ( הנערה שבעטיה המסע ראוי , המכשפה וכת דילה , הריע הנאמן שבגד ( גרשום ) ודמויות משנה שונות כגון הרוכל , המקובל , הגמדים ואחרים - מתאימות עצמן לפעולת ה'רומאנס' של המסע , האופיינית למחזה . ברם דמויות הקבע מייצגות גם עולם שמעבר לעלילה , וכל אחת מהן ניתנת לפירוש מושגי . אורי , למשל , מציג עצמו כמאמין הגדול הנלחם על הגאולה הלאומית , הממצה באישיותו את חלום הדורות . בשתי המובאות הבאות מתגלים שני אספקטים של הגיבור הראשי ( גיבור יוצא למסע , מיצוי חלום הדורות . ( הקטע הראשון הוא כעץ הצהרה של הגיבור היו...  אל הספר
מוסד ביאליק