המחזה הפיוטי העיוני [מ. שוהם]

[ א ] שלא כמרבית היוצרים , שנסקרו בפרקים הקודמים , טבועות יצירותיו של מ . שוהם בחותם אמנותי משלו וניכרת בהן עצמאות אמנותית רבה . לפיכך אנו יכולים להצביע על תכונות ברורות למדי המשותפות לכלל יצירותיו הן מבחינה נושאית , הן מבחינת דרכי המבנה והן מבחינה סגנונית . מבחינה מיתודית אנו יכולים אפוא להרחיב את הדיבור על התכונות המבניות של כלל יצירתו . נדגים עיוננו מתוך המחזות בכללם , אך תוך כדי עיון כולל נעמוד גם על כמה קווים מבניים המייחדים את היצירות הנפרדות . התבנית הפנימית המאפיינת את יצירותיו של מ . שוהם היא בעלת שלושה שלבים עיקריים , המתאימים למבנה התלת מערכתי החיצוני המשותף לארבעת מחזותיו . ' לוח פרייטאג' מתייחס למבנה של המחזה בעל חמש מערכות ; והוא מבחין בין פרישה , פעולה עולה , שיא , פעולה יורדת והתרה . במחזה בעל שלוש מערכות מתגבשת תבנית זאת ובמחזות מקובלים מאסכולות שונות נשארת מתכונת זו על כנה . מחזותיו של שוהם בנויים בדרך עצמאית מאוד המתאימה לתכונת יסוד של יצירתו : עדיפותו של ה'תהליך העיוני פיוטי על הפעולה . השלבים הפנימיים של המבנה התלת מערכתי במחזותיו של שוהם הם : ( א ) הארה רב זוויתית...  אל הספר
מוסד ביאליק