המילודראמה של ה'מעשיות'

[ א ] מילודראמת ה'אידיאות' אינה בת יחידה לסוגים ה'מעורבים' בספרותנו . יש סוגי מחזות שבהם משמשים גם יסודות נוספים בעירבוביה רב גונית , שהיא לעתים קרובות עושר השמור לבעליו לרעתו . המחזאי שנטה לעיצוב יצירות רב גוניות מעין אלה הוא י . כהן . ( 1960-1881 ) י . כהן הוא מחזאי מרכזי בתולדות המחזאות העברית משום שיצירתו בולטת הן בכמותה והן בסימפטומאטיות שלה . הוא כתב גם מחזות 'ליריים' ומילודראמות תיאטרוניות , אך מרבית יצירותיו הן מילודראמות 'אידיאיות / שנוסף להן נופך של ' מעשייה . ' [ ב ] הדוגמה הבולטת למילודראמת ה'מעשיות' ביצירתו של י . כהן היא הטרילוגיה על המלך שלמה . חוסר האחדות בטרילוגיה זו טמון בברירת החומרים . כהן שאב את חומריו מגיתה מכאן וממקור ישראלי ( אגדת אשמדי והמקרא ) מכאן . בכפילות ה'חומ רית' כבר צפון בכוח הקרע שבין רמת המשמעות ה'פאוסטית ' לבין התמימות המילודראמאטית הנסמכת על עולם המעשיות . 3 להלן לא נעסוק בכפילות המשמעות , שמקורה בחומרים גופם , אלא בתוצאות המבניות של צירופם . נדון אפוא בבעיות המבניות של טרילוגיה זו בדרך השוואה בין שלושת המחזות על-פי סדר פרסומם ' ) שלמה ובת שלמה , ...  אל הספר
מוסד ביאליק