נושאים שונים

[ א ] עד כאן נידונו מחזות , שהמצע ההיסטורי לא שימש להם רקע בלבד אלא חדר גם לפרובלימאטיקה של הגיבורים . הללו הועמדו בפני הכרעות הקובעות לא את גורלם בלבד אלא את גורל האומה כולה , ונימקו את הכרעותיהם בנימוקים 'היסטוריים / הווי אומר ו נימוקים המתייחסים לבעיות יסוד של האומה . הדמויות לא יצגו את עצמן בלבד אלא כוחות היסטוריים . המחזה נתפס כפראגמנט הקיים לא רק בתוך עצמו אלא מצביע על קשרים וכוחות שמעבר למצבים ולדמויות הפועלים במחזה . נקודת הראות של ההווה הביאה לידי כך שבמחזות מסוימים נתמזגו בעיות ההווה בחומרי העבר לכדי משמעות כוללת , ובמצב ההיסטורי המעוצב הוארו כוחות היסטוריים המאפיינים את תולדות ישראל בכללותן . לצד מחזות שבהם מתגבר לעתים קרובות הנושא העיוני על מימושו בפעולה , קיימות במחזאות העברית יצירות רבות , המתעלמות מן הכוחות הפועלים ברקע ההיסטורי המעוצב והמעצב כאחד . שאלות אלה יידונו בהקשרים אחרים , כאן אנו מבקשים לברר את משמעותם הנושאית . ליוצרי המחזות הללו משמש הרקע ההיסטורי כעין תפאורה אכסוטית לבעיה 'אנושית כללית / השאובה בדרך כלל ממחסן הגרוטאות של השיגרה התיאטרונית המקובלת בעולם המער...  אל הספר
מוסד ביאליק