מסורת ומשבר

[ א ] בפרקים הקודמים עמדנו על העיצוב הדראמאטי שניתן לגורלו של עם ישראל ביחס שבינו לבין העמים . תיארנו את עולמם הרוחני של המחזות , המנסים לגלם את מהותה של האומה במאבקיה הפיסיים והרוחניים עם עמים אחרים . כבר בפרקים אלה עמדנו על כך , שבקונפליקטים היסטוריים אלה אין עם ישראל נאבק רק עם עמים אחרים , אלא גם ובעיקר עם עצמו . העולם כולו אינו אלא אספקלריה של היסודות המתנגשים בנפש האומה . בפרק זה אנו פונים לתיאור היצוג הדראמאטי הישיר של לבטים פנימיים אלה . ההצגה הדראמאטית של המאבקים הפנימיים בתולדות ישראל לא נתחדשה בתקופת חיבת ציון ובתקופת התחיה . אנו עשויים לגלות עקבותיה בספרות העברית בתקו פת ההשכלה . זאת ועוד : המאבק הפנימי בתולדות ישראל על הסתעפויותיו , קדם , לפי דברי חוקרים שונים , למהפכה הרוחנית שחוללה תקופת ההשכלה בחיי האומה . הקונפליקט שעירער את החיים הפנימיים בתקופת ההשכלה הוא המאבק שבין ' הדת לחיים / 'ההשכלה הביאה עמה רוח של כפירה דתית לעולם / אומר י . קויםמן ומוסיף , שמגמתה המרכזית היתד , השאיפה לצמצם את שלטונה של הדת . ועוד : הפנייה אל המקרא , הן בתורתהחינוך 1 והן בנושאים ספרותיים ובס...  אל הספר
מוסד ביאליק