מבוא

[ א ] המחזה העברי הוא אחת החלקות הנטושות ביותר בספרותנו . היצירות גופן אינן ידועות , והמחקר אף הוא לא הירבה ליתן עליהן דעתו . להוציא כמה סקירות חטופות , דיונים אנציקלופדיים ומסות מבוא 1 לא מצינו עבודות המקיפות נושא זה כולו או מקצתו . והרי סוג זה כולו חידוש הוא בספרותנו ; הוא היחיד שנוכל לומר עליו בהחלטיות , שאץ לו אב בתקופת הטרום איטלקית . השירה העברית עתיקת ימים היא ומתגלגלת בשינוי צורות ופנים מדור לדור ; המסורת הסיפורית ראשיתה במקרא , המשכה במדרש והיא נמשכת והולכת בשינוי צורה ( במקאמה ובסיפורי ספרות המוסר ) בדורות מאוחרים . ואילו הנסיונות הראשונים במחזה העברי הנצו באיטליה במאה השש עשרה . ואף נסיונות אלה לא יצרו מסורת או שלשלת קבלה של יוצרים ויצירות . מאז המאה הטיז נכתבו יצירות הרבה בצורה דמויית מחזה בלא שיהיו מחזות של ממש . בדרך כלל אין המחזות מ'צחות בדיחותא דקידושיך ואילך ( ומחזהו של י . סומו הוא היוצא מן הכלל המעיד על הכלל ) אלא דיאלוגים ומונולוגים בין דמויות ורעיונות . ואף מחזות כביכול אלה נוצרו תחילה טיםין טיפץ , עד שבאה תקופת ההשכלה , והטיפץ נתרבו והיו לזרם איתן . גם בזרם זה לא ...  אל הספר
מוסד ביאליק