המחזה העברי ההיסטורי בתקופת התחייה

גרטיוך 7 pv » לס 7 ביאליק גרשון שקד המחזה העברי ההיסטורי בתקופת התחייה לדלית ואפרת ג . ש . גרשון שקד המחזה העברי ההיסטורי בתק ופת ה תחייה נושאים וצורות  אל הספר
מוסד ביאליק