פוליטיקה כהתמודדות מושכלת עם הבלתי צפוי

איל חוברס מייקל אוקשוט . ( 2011 ) הדצילנלחםנעלליטיל / ה למסלל / אחרות . מאנגלית : ערן שועלי . ירושלים : מרכז שלם ספרו של מייקל אוקשוט , הרציונליזם בפוליטיקה , יצא לאור , 1962-ב ובמידה רבה בזכותו אוקשוט קנה את עולמו ; הוא ממשיך להיות מוכר ונפוץ גם כיום . הספר אינו מנסה להציע תיאוריה מגובשת וקוהרנטית : הוא כולל 11 מסות , שנכתבו בזמנים ובהקשרים שונים ( החל מאמצע שנות הארבעים ועד תחילת שנות השישים , ( ובכל זאת עולה ממנו קו מחשבה ברור , ייחודי — ולרוב מרתק . עתה תורגם ספר זה לעברית בהוצאת שלם , כחלק מהמאמץ הראוי לכל שבח של ההוצאה לתרגם ספרות מופת בכלל , ובתחום של פילוסופיה פוליטית בפרט . בחלוף יובל מאז פורסם לראשונה ניתנת עתה לקורא העברי הזדמנות לעמוד על הרלוונטיות המתמשכת של אוקשוט ( כתיבתו זוכה לענין מחודש באנגליה ובארצות הברית , ( אך גם על כך שחלק מהבעיות שהוא עסק בהן והטיעונים שפיתח שייכים לתקופה אחרת , קרובה-רחוקה . מייקל אוקשוט הוא אנגלי איש המאה : 20-ה הוא נולד 1901-ב והלך לעולמו , 1990-ב והתהפוכות של המאה עיצבו לא מעט את תפיסת עולמו , בייחוד מלחמת העולם השנייה ( שבה לחם ) והמאבק הרע...  אל הספר
מכללת סמינר הקיבוצים

הקיבוץ המאוחד