אתיקה חילונית: אדם במקום אל

שי פרוגל תקציר הצורך לנסח תפיסה אתית חילונית הוא אחד האתגרים החשובים ביותר של התרבות בתזמננו . בתפיסה אתית כוונתי לתפיסה כוללת של האדם , שמתייחסת למשמעות קיומו ולערכיו , ולא לקוד התנהגות של קבוצה חברתית או מקצועית מסוימת , כפי שנהוג להשתמש במושג זה כיום . המאמר מציע שלוש גישות פילוסופיות מרכזיות העשויות לסייע בחשיבה על אתיקה חילונית : גישתו של ברוך שפינתה , שהיה ההוגה הראשון בעת החדשה שניסח תפיסה אתית שאיננה נשענת על האמונה באל ; גישתו של פרידריך ניטשה , שיוצאת מהכרזתו הפרובוקטיבית על "מות האלוהים ; " וגישת האקזיסטנציאליזם האתאיסטי , המדגיש את התעמתותו האישית של היחיד עם הכרעותיו האתיות . גישה זו תוצג דרך דיון בעמדותיהם של ז'אן-פול סארטר ושל אלבר קאמי . אפס , לא ! יאמר האדם הנאור האמיתי , עמוק הרוח וישר הלב — ישובו אל התפילות והמצוות אלה , אשר בהונאה נפשית שמן חלקם ... יתחברו הללו בשמירת חיים ריליגיוזים עם אלה השומרים להנאתם את סדרי החיים ההווים ומוצאים את תועלתם בבערות ובדת , אנחנו — לא נלך עמם . כי האומנם יש לנו צורך לשאת בעול הסכלות הכללית בשביל להדמות לכל ? האומנם פסקה האש היוקדת ב...  אל הספר
מכללת סמינר הקיבוצים

הקיבוץ המאוחד