תפיסה לאומית, פעילות משותפת וחינוך דו-לשוני: המקרה של בית הספר גליל

אודי אדיב , אורה מור , פייסל עזאיזה , רחל הרץ-לזרוביץ תקציר מאמר זה מבוסס על מחקר אתנוגרפי , שבחן את השפעתן של הפעילויות המשותפות המתקיימות בבית הספר הדו-לשוני — ערבי-עברי — גליל על התפיסה הלאומית של ההורים היהודים בבית הספר . באופן טבעי , הסביבה הגיאו-פוליטית שבה פועל בית הספר מכתיבה עיסוק מתמיד בשאלות של זהות , לאום ואזרחות , עיסוק שמשפיע גם על ההורים שילדיהם לומדים במסגרת החינוכית המשותפת . במרכז הדיון עומדת השאלה : האם המפגש הדיאלקטי , הנעשה בתחומה ובאמצעותה של הפעילות המשותפת , מערער את תפיסת הזהות היהודית של מתיישבי גוש משגב ? בהסתמך על פרשנותו של אלכסנדר קוז'ב למה שהגל מכנה "הדיאלקטיקה של האדון והעבד , " מנתח המאמר שיחות וראיונות שהתקיימו עם הורים לתלמידים יהודים בבית הספר גליל וטוען כי הפעילות המשותפת היום-יומית הנעשית בבית הספר , בקרב ילדים ומבוגרים כאחר , מסייעת בביטול יחסי האדנות הקיימים בין ה"צדדים . " פעילות זו מאפשרת לשאוף לביטולו של הקיום הנפרד של שתי הקבוצות השותפות בתהליך ומציבה את בית הספר כמודל אלטרנטיבי הן במישור החינוכי הן במישור הפוליטי . כשם שלא אהיה עבד , כך גם ...  אל הספר
מכללת סמינר הקיבוצים

הקיבוץ המאוחד