תוכן העניינים

המשתתפים בגיליון 5 דבר העורבים 9 מאמרים מאמר העורך : נמרוד אלוני העצמה פילוסופית-חינוכית לתלמידי המאה 13 21-ה דבורה לדרמן-דניאלי מטכניקה במסווה של דיאלוג - לדיאלוג שמעבר לטכניקה של הוראה דיאלוגית 31 אודי אדיב , אורה מור , פייסל עזאיזה , רחל הרץ-לזרוביץ תפיסה לאומית , פעילות משותפת וחינוך דו-לשוני : המקרה של בית הספר גליל 57 שי פרוגל אתיקה חילונית : אדם במקום אל 87 ריאיון אסף משולם מראיין את חוקר החינוך מייקל אפל " בריתות נטולות-מרכז מאפשרות לבנות חינוך דמוקרטי ואתי" 107 מסה אריה ונגר לצאת מהמקרר : מרכיב האזרחות בחינוך לקיימות 133 ביקורת ספרים חנוך בן פזי על החינוך כאידיאה נכספת על הספר rur" מהות ורוח בעריכת ישעיהו תדמור ועמיר פריימן 141 אייל חוברס פוליטיקה בהתמודדות מושכלת עם הבלתי צפוי על הספר הרציונליזם בפוליטיקה ומסות אחרות מאת מייקל אוקשוט 149  אל הספר
מכללת סמינר הקיבוצים

הקיבוץ המאוחד