תודות

אנשים רבים עזרו לי להשלים ספר זה , וברצוני להודות להם על תמיכתם . מארק קצ'מנט עודד אותי לראשונה להתחיל בפרויקט בקיץ של שנת , 1980 וודאי היה מופתע עד מאוד לראות עד כמה מהר אימצתי לי את התלהבותו מאיליה ארנבות והפכתי אותה לדיבוק משלי . במהלך שמונה נסיעותי למוסקווה בשנים , 1994-1982 אירינה ארנבות אירחה אותי בביתה , האזינה לשאלות אין ספור על אודות אביה וחלקה עמי זיכרונות ומסמכים . אליה סאוויץ , ' שנפטרה זמן קצר אחרי ביקורי במוסקווה בשנת , 1991 היתה ידידתו של ארנבורג במשך שנים רבות ; היא קיבלה את פני כמו שמקבלים נכד , ואף עזרה לי להבין מה משמעות הדבר לשרוד משטר של טרור . ברצוני להפנות תודה מיוחדת גם לבוריס פרזינסקי מסנט פטרבורג , חוקר מלומד שהתחקה אחר חייו של ארנבורג , על הזמן ועל תשומת הלב שהקדיש לי ; חשיבתו היסודית , המעמיקה והמאוזנת מקנה לו את כל מה שנדרש מהיםטוריון . ואליה מורדרר סייעה לי בכישוריה הביבליוגרפיים במוסקווה , ומרטין שרווין עזר לארגן ביקורים של חודשיים ימים בבירה הסובייטית . בזכותו הסתייע לי לבלות שעות ארוכות בארכיון הממשלתי המרכזי לספרות ולאמנות במוסקווה , ( ura ™) שבו שמורי...  אל הספר
מוסד ביאליק