*יליה עם אביו, גריגורי ארנבות, יהודי מתבולל. בשנת 1855 העתיק גריגורי ארנבורג, מהנדס במקצועו, *ת משפחתו מקייב למוסקווה, ושם ניהל מבשלת 2ויכר. (ארכיון אירינה ארנבורג)