איליה בפריז, שבה החל את חייו בתור משורר בוהמיין וכתב, בשנים ‭.1927 — 1908‬ (ארכיון אירינה ארנבורג)