ארנבורג ובוריס פסטרנק בקונגרס הסופרים הבין־לאומי למען הגנת התרבות. ארנבורג סייע בהבאתם של פסטרנק ושל יצחק באבל לפריז, בתקווה לבסס את שמם — וכך גם את ביטחונם האישי — במוסקווה. (ארכיון אירינה ארנבורג)