משמאל לימין: ואלדו פראנק, ארנבורג, אנרי ברבוס ופול ניזאן בקונגרס הסופרים הבין־לאומי למען הגנת התרבות, פריז ‭.1935‬ ארנבורג היה ממארגני הקונגרס והציב עצמו כנציג של המשטר הסובייטי בין אנשי רוח אוהדים מן המערב. (דייוויד סימור, ‭(Magnum Photos‬