ארנבורג ובתו אירינה, מוסקווה ‭.1924‬ בשנה זו אימץ אותה בהליך רשמי והביא אותה עמו לפריז כדי שתלמד שם. (ארכיון בוריס פרזינסקי)