ליזלוט מהר, האהבה הגדולה האחרונה בחייו של ארנבורג. בהשראתה כתב את זיכרונותיו, וכשחלה בסרטן היא דאגה שיקבל טיפול רפואי הולם. (ארכיון סטפן מהר)