ארנבות והסופר וסילי גרוסמן בחזית. הם נעשו ידידים טובים במהלך המלחמה, ויחד תיעדו מעשי טבח של הנאצים ביהודי ברית המועצות. (ארכיון אירינה ארנבורג)