ארנבורג ופול רובסון, מוסקווה, יוני ‭.1949‬ לאחר הקונגרס בפריז ביקר רובסון בברית המועצות כדי לסייע בציון 150 שנה להולדת אלכסנדר פושקין. (ארכיון אירינה ארנבורג)