ארנבורג ופבלו פיקאסו, פריז, אפריל ‭.1949‬ הם הכירו בפריז לפני מלחמת העולם הראשונה, וכעת היו נציגים בוועידה הפרו־קומוניסטית של לוחמי השלום. ‭(AP/wide World Photos)‬