ארנבורג והסנטור האמריקני הוברט המפרי, רומא, ספטמבר ‭.1961‬ המפרי השתתף בעת ההיא בוועיד! פרלמנטרית באיטליה שעסקה בקשרי מזרח־מערב. (אלדו סקרמיליה, ‭(Agenzia Fotografica Corso‬