נרנבורג וניקיטה חרושצ'וב בינואר ‭.1960‬ האחרים בצילום הם המחזאי אלכסנדר קורנייצ'וק (משמאל‭,(‬ ;עיתונאי מיכאיל קוטוב (במרכז) וניקולאי טיכונוב (מימין‭.(‬ שלוש שנים אחר כך גינה חרושצ'וב את ארנבורג :של זיכרונותיו ואיים במרומז להביא למאסרו. (ארכיון סטפן מהר)