משמאל לימין: ארנבורג, המלחין דימיטרי שוסטקוביץ' והמשורר ניקולאי טיכונוב, בשעה שקיבלו את פרס סטלין ב־‭.1942‬ היטלר איים פעם שיתלה את סטלין, ארנבורג ושוסטקוביץ' בכיכר האדומה אם מוסקווה תיפול לידיו. (ארכיון אירינה ארנבורג)