ארנבורג עם פרטיזנים יהודים, וילנה, יולי ‭.1944‬ 'הוא כאילו נפל לנו משמים‭,'‬ אמר שלמה קוברסקי. פניו של קוברסקי מציצים מאחורי כתפו הימנית של ארנבורג. (ארכיון אירינה ארנבורג)