בסבך הנאמנות קורות איליה ארנבורג ותקופתו

מוסד ביאליק ? ירושלים בסבך הנאמנות קורות איליה ארנבורג ותקופתו יהושע רובנשטיין למוסד ביאליק יהושע רובנשטיין  אל הספר
מוסד ביאליק