ביבליוגרפיה

אבו גוש , . 1996 , 'נ בישול ערבי ארץ ישראלי , ירושלים . אלחאג . ' . 1984 , 'מ "סגנונות חיים משפחתיים בחברה הערבית בישראל - תהליכי שינוי ושימור , " בתוך : א' רמברג , ( עורכת , ( הערבים אזרחי מדינת ישראל , ירושלים , עמי . 68-58 ,- תשנ"ז . "זהות ואוריינטציה בקרב הערבים בישראל - מצב של פריפריה כפולה , " מדינה ממשל ויחסים לאומיים , עמ' . 122-103 , 42-41 . 1996 ,- חינוך בקרב הערבים בישראל - שליטה ושינוי חברתי , ירושלים . ארליך , . 1993 , 'א "חברה במלחמה - הסכסוך הלאומי והמבנה החברתי , " בתוך : א' רם ( עורך , ( החברה הישראלית - הבטים ביקורתיים , תל אביב , עמ' . 274-252 בשארה , עזמי , . 1993 "על שאלת המיעוט הפלשתינאי , " בתוך : א' רם ( עורך , ( החברה הישראלית - הבטים ביקורתיים , תל אביב , עמ . 211-203 ' גביעון , . 1985 , 'ל נפשי בעוגה וגופי בחסה , עבודת גמר לקראת קבלת תואר מוסמך , אוניברסיטת תל אביב . . 2001 - "בטברנה מצ'נסטחוב : הבנייתה של תרבות היידיש בחברה רב תרבותית , " החינוך וסביבו , כ"ג . עמ' . 240-221 הוכמן , רמי , תשמ"ט . "החברה הערבית במדינת ישראל , " בתוך : הנ"ל , יהודים וערבים בישר...  אל הספר
כרמל