ה. "מסורת מסורת..."

כאמור , החזרה למטבח המסורתי מאפיינת את נטייתם של הדור השלישי והרביעי של קבוצת המהגרים לגלות את שורשיהם מחדש . הגם שפלסטינים אזרחי מדינת ישראל לא נותקו מתרבותם הקולינרית , הם מוותרים עליה ומגייסים אותה בהתאם לצורכיהם . בעתות מצוקה ומחסור הם חוזרים למטבח המסורתי . הם מוותרים עליה בעקבות חשיפה למזונות המחליפים את אלו המסורתיים . לעומת זאת , בעתות של רווחה כלכלית ושקט בזירה הפוליטית ניתן להפוך את המסורת למוצר אקזוטי שתכליתו , מחד גיסא לתבל את חיי היומיום ומאידך גיסא להפוך למוצר הנמכר מחוץ לגבולות הקהילה . היכולת לתמרן במרחב הקולינרי בין מסורת ומודרניות והאפשרות לגייס את המסורת הקולינרית למאבקם הקיומי והפוליטי של פלסטינים אזרחי מדינת ישראל , מעניקות להם תחושת עוצמה ותחושה שהם שולטים על נסיבות חייהם , ולו בתחום המסוים הזה . ההיכרות הקרובה עם עבודת האדמה והיכולת לנצל את מה שהיא מספקת , העניקו לפלסטינים , בעיקר בתקופה של מצוקה , עדיפות על היהודים . את תקופת הצנע , למשל , עברו פלסטינים אזרחי מדינת ישראל בקלות רבה יותר מהציבור היהודי בארץ . בשעה שהיהודים נדרשו לשנות את הרגלי האכילה שלהם ולהמיר צ...  אל הספר
כרמל