ג. "חומוס זה אוכל ישראלי?" ניכוס או שיתוף?

ארגון גוף ידע קולינרי כתוב המיועד לשימוש מחוץ לגבולות הקהילה כרוך בהגדרה מחודשת של מהות היחסים בין קבוצת המיעוט לקבוצה השלטת . האם העברת הידע מקבוצת המיעוט אל הרוב נעשית במסגרת חליפין קולינריים בין שווים , או שמא היא חלק מתהליך של קולוניזציה תרבותית של קבוצת הרוב כלפי המיעוט ? מחד גיסא , כדי שספר בישול יהיה רווחי עליו לעורר עניין בקרב הציבור היהודי , להתגבר על מכשולים של זרות וחשדנות ולהציע אפשרויות לגיוון המטבח היום יומי . פנייה אל ציבור זה מחייבת לארגן את הידע כך שיתאים למבנה הארוחה שהציבור היהודי מורגל בו . מאידך גיסא , ארגון גוף ידע קולינרי כתוב עבור הציבור היהודי מעצים תהליך של ניכוס מאכלים פלסטינים , ההופכים בהדרגה להיות מזוהים עם המטבח הישראלי . ישנם שני קשיים מרכזיים בהעברת ידע קולינרי מן המטבח הפלסטיני אל המטבח היהודי : האחד נובע ממבנה הארוחה הערבית המסורתית , שבה המנות מוגשות סימולטנית . כדי להתאים את המאכלים הפלסטינים לציבור היהודי יש לסווגם תחילה על פי הפונקציה שהם ממלאים בארוחה "ישראלית טיפוסית ; " למשל , להגדיר מחדש את המרק כמנה ראשונה או כבסיס לארוחה בתוספת לחם וסלט . בה...  אל הספר
כרמל