ד. מסורת ומודרניזציה

כניסת מוטיבים מודרניים למטבח הפלסטיני בישראל העניקה ממד חדש למאכליו המסורתיים . אחדים מן המאכלים המצריכים עבודה רבה נעשו קלים יותר להכנה , אחרים הפכו ממאכלי יום יום למאכלים נדירים ובעלי ניחוח נוסטלגי . וכך המודרניזציה , שהיתה אמורה לנתק את המטבח הערבי מן העבר ולהכניסו אל חיקה של החדשנות , העניקה לו את מה שהיתה אמורה לנטרל : את הנוסטלגיה , את הערגה אל העבר ואל הפשטות . במקום לתחום את העבר בתחומי הזיכרון הקולינרי הקולקטיבי , העניקה המודרניות לאוכל ממד היסטורי ותחמה בין התקופה הקולינרית הטרום מודרנית ובין התקופות הקולינריות המודרנית והפוסט מודרנית . הגם שקו הגבול בין התקופות מטושטש , אפשר בהחלט לדבר על מאפייניה של כל אחת מהן . כפי שראינו בחלקו הראשון של הספר , האוכל בתקופה הטרום מודרנית היה פשוט ועונתי והתבסס על פרי האדמה . המטבח המודרני , לעומת זאת , מאופיין בהערצת החדש ובנטישה הדרגתית של מאכלים מסורתיים לטובת הרחבת הרפרטואר הקולינרי ; ואילו הממד הפוסט מודרני בא לידי ביטוי במטבח הפלסטיני בנטייה הגוברת ל ? חס למאכלים מסורתיים ערך נוסטלגי , להעניק להם מעמד חגיגי , ולמזגם עם מגמות עכשוויות ...  אל הספר
כרמל