ג. תפיסת האישה את תפקידה הקולינרי במשפחה ובחברה

תפיסת התפקיד הקולינרי היא חלק אינטגרלי של ההוויה הנשית היום יומית של האישה בחברה הפלסטינית בישראל ולכן היא מושרשת בתהליך הסוציאליזציה של נשים מרבדים שתים בחברה זו . מעטות מטילות ספק ביכולתן לקיים חיי משפחה משוחררים מבישול ולדרוש חלוקה שוויונית של עול משק הבית . תפיסתן של הנשים את המסורת הקולינרית כתורה המועברת מאישה מבוגרת לצעירה חושפת לא רק פרקטיקות קולינריות , אלא גם את הידיעה שבעלות על ידע קולינרי היא נכס הכרחי עבור נשים כדי לקיים מסגרת משפחתית . כאמור , אין היא מתורגמת לתגמול כספי או לזהות מקצועית . הלמידה נעשית דרך התבוננות והתנסות הדרגתית . תהליך הסוציאליזציה יכול להיות ארוך ואטי או קצר ואינטנסיבי , בהתאם למעמדה של משפחת האישה , השכלתה והמטרות שהוצבו בפניה . ככל שרמת השכלתה של האישה גבוהה יותר , הכשרתה הקולינרית תתאחר ותתקצר . בעוד נשים לא משכילות מתחילות לא פעם ללמוד לבשל בגיל , 12 נשים משכילות דוחות את הלמידה עד לנישואיהן , כשהן נעזרות לצורך כך באמן או בחמותן או לומדות דרך ניסוי וטעייה . לנדיה מחיפה , למשל , תואר שני בחינוך והיא מורה לחינוך מיוחד . היא גדלה בירושלים במשפחה אמיד...  אל הספר
כרמל