א. האם ידע נשי מבטא עוצמה נשית?

העיסוק באוכל מלמד על מערך יחסי הכוחות במשפחה ובקהילה . ברמה הפרקטית האוכל משמש אסטרטגיה למימוש אינטרסים ורצונות במרחב הביתי . התחום הקולינרי מעניק כיום לנשים הפלסטיניות בישראל את החופש להחליט החלטות שלא התאפשרו לאמהותיהן , כגון האם לרכוש מכשירי חשמל לבית או להכניס מאכלים חדשים לרפרטואר הביתי . ברמה החברתית , העיסוק הנשי באוכל לא רק מאדיר את כוחו של הבעל , הנהנה מהמזון שהוכן בשבילו על ידי אשתו או על ידי אישה אחרת במשק הבית , אלא גם מחזק את כבלי חלוקת העבודה המסורתית . במילים אחרות , תהליך קבלת ההחלטות ברמה הקולינרית כיום מעיד יותר מכול על מידה לא קטנה של השלמת האישה הפלסטינית בישראל עם מקומה בחברה במבשלת וכממונה על הספרה הביתית ; יותר משהיא רוצה ומנסה " להשתחרר" ולאמץ את חלוקת התפקידים המאפיינת את החברה המערבית , היא מוצאת אמצעים שיקלו עליה את ביצוע מטלותיה . הדרישה החברתית מנשים לבשל ולספק מזון למשפחתן מקבלת הדגש מיוחד גם במצבים של משברים משפחתיים או כאשר אין הנשים מצליחות לעמוד בדרישה זו עקב מצוקות כלכליות . במחקרה על נשים מוכות בחברה האנגלית מצאה אליס , ( Ellis . 1983 ) שנשים שאינן מ...  אל הספר
כרמל