ג. ההיבטים התרבותיים והחברתיים של הארוחה

בניגוד לבעלי חיים , האוכלים כדי להזין את גופם , האכילה אצל האדם שזורה במאגר של אמונות , ערכים ותפיסות תרבותיות , המתורגמים לפרקטיקות חברתיות . המזון המוגש תלוי בגורמים שונים : מבנה הארוחה , מקומה וזמנה , הרכב המשתתפים באירוע הקולינרי והמצב הכלכלי . הארוחה מבטאת את רמת הידע הקולינרי הנשי , מפני שהיא מעידה על היכולת לתרגם לידע מעשי לא רק את הידע התיאורטי בבישול , אלא אף את מערכת ההסמלה ואת האמונות התרבותיות הכרוכות באוכל Murcott , 1983 , 1983 ; Burgoyne &) Clarck , 1983 ; Delamont , 1983 ; Douglas & Nicocl , 1974 ; Wood , . ( 1995 ; Martens , 1997 בחברה הפלסטינית בישראל מאגר חברתי תרבותי זה מתממש בשלוש רמות השזורות זו בזו : הארוחה כאירוע חברתי בעל כללים מובחנים , הארוחה המשפחתית והארוחה באירוח . ג . 1 "בשביל מי אני אכין , בשבילי " ? במקורה , הארוחה בחברה הפלסטינית היא מפגש משפחתי שמטרתו לאחד את הנוכחים ולהפגין סולידריות בין המשתתפים . הסולידריות באה לידי ביטוי באכילה בהסבה , כשהסועדים לוקחים את האוכל בידיהם מתוך צלחת מרכזית - נוהג המעיד על קרבה ועל התחלקות שווה בין האוכלים . האירוע הקול...  אל הספר
כרמל