ב. הארגון הקולינרי היום־יומי

כסוכנות הידע הקולינרי , השליטה בארגונו ברמה היום יומית הופכת למעשה את הנשים הפלסטיניות בישראל לגורם המשעתק את התרבות הקולינרית ומשמר באמצעותה את מערך יחסי הכוחות במשפחה ובקהילה . הארגון הקולינרי בחיי היום יום כולל שליטה בקריטריונים לבחירת המוצרים , בהכנתם ובניצולם באופן המיטבי . דבר זה בא לביטוי בעיקר באופן שבו משתמשת האישה הפלסטינית בישראל בירקות ובבשר ובמשמעות הנלווית לכך . למשל , אישה תזכה להערכה אם תשכיל לבחור ולהכין את הירקות הנכונים למילוי , לזהות את הבשר הטרי המתאים בשוק , להשתמש בכל חלקי החיה ולהגיש מאכלי בשר עם מעט מאוד בשר , ולעתים אפילו בלא בשר . יכולת זו מבנה את מעמדה כאישה נבונה , אחראית וחסכנית . יתירה מזו , בכך שהאישה עושה שימוש נכון בידע שברשותה , היא גם מבססת ומשמרת את מעמדו של הגבר במשפחתה , דהיינו , תפקודה כספקית אוכל מעלה את ערכה הן במשפחה הן בקהילה . ב . 1 מיומנויות הכנת ירקות וצמחי בר היכולת להשיג ולהכין אוכל היא חלק עיקרי של הידע הנשי בחברה הפלסטינית בישראל , ויש בה משום אינדיקציה לבשלותה של האישה לחיי נישואין וליכולתה לנהל משק בית באופן יעיל וחסכוני . נשים אמורו...  אל הספר
כרמל