א. הרמה הטכנולוגית

המטבח הפלסטיני הביתי המסורתי מתבסס על טכנולוגיה פשוטה . טכניקות שימור המזון ואחסונו וטכנולוגיית האפייה והבישול במטבח זה נשענו עד שנות השישים של המאה הקודמת על עבודת נשים ידנית ברוח המסורת . רק מתקופה זו ואילך נעשה השימוש במוצרי חשמל פופולרי ונגיש לאוכלוסייה זו . במקביל לכך , נעלמו בהדרגה כמה מן האמצעים הפשוטים להכנת מזון , בעוד אחרים השתמרו והם ממשיכים להיות בשימוש - בעיקר בקרב הדור המבוגר - בצד אמצעים מודרניים . הדיון יתמקד אפוא בשתי טכנולוגיות עיקריות שהיו נפוצות במשק הבית של הפלסטינים אזרחי ישראל : טכנולוגיית השימור והאחסון וטכנולוגיית האפייה . נראה כיצד הללו לא רק חיזקו את חלוקת העבודה המגדרית בחברה הערבית , אלא גם סייעו למיסוד הקשרים הקהילתיים . נ א . 1 "היום לא עושים קישק" - טכנולוגיות שימור ואחסון בשר וחלב בהיעדר אמצעי קירור חשמליים שאפשרו אחסון ושימור בשר ומוצרי חלב לאורך זמן , פיתחו הנשים הפלסטיניות בישראל אמצעים שהתבססו על החזקת המזון במקום קריר , שמירתו בשמן או ייבושו . ברמה הפרקטית , שלושת הפתרונות אפשרו אגירה של מזון במקום לזרוק אותו או להניח לו להתקלקל . ברמה החברתית , חי...  אל הספר
כרמל