המטבח והזהות האתנית הלאומית

התהליכים הכלכליים , החברתיים והפוליטיים שנידונו לעיל , אשר עיצבו בקרב פלסטינים אזרחי מדינת ישראל תודעה אתנית בצד חוויה של גלות סימבולית , חוללו תמורות גם במטבח הפלסטיני הישראלי . כדי להבינן , אבחן בקצרה כיצד האוכל משקף את היחסים בין קבוצות אתניות ובין הקבוצה הדומיננטית , כיצד הוא בא לביטוי בשיח הקולוניאליסטי ואיזה תפקיד הוא ממלא במסגרת נכסי התרבות של מדינת הלאום . מבחינה היסטורית , מטבחים אתניים הם תולדה של הגירה ומפגש בין שתי קבוצות בעלות זהות לאומית שונה , החיות בטריטוריה לאומית ששייכת בפועל רק לאחת מהן . עד להגירה המהגר איננו יודע שמזונו הוא אתני , שכן זה היה מזונו היום יומי . בשעה שהחברה הקולטת נחשפת למאכליו , היא מתייחסת אליהם כאל אקזוטיים ומיוחדים , במקרה הטוב , או כאל דוחים ואף מסוכנים , במקרה הרע . המפגש עם החברה הקולטת מחייב אפוא את קבוצת המהגרים להגדיר מחדש את מזונה ולשנותו בהתאם לנורמות הנהוגות בחברה הקולטת Van den Berghe , 1984 ; Raspa , 1985 ; Levenstein , 1987 ;) . ( Lu & Fine , 1995 ; Barabs , 2003 ; Gvion , 2007 הצורך להגדיר מחדש את המטבח של המהגרים נובע מגורמים אחדים ....  אל הספר
כרמל