מבוא אוכל כמגדיר זהות אתנית

פרק זה עניינו האופן שבו משמש המזון אמצעי לפיתוח זהות לאומית ואתנית מובחנת של קבוצות החולקות טריטוריה אחת , אך הנתפסות בעיני עצמן ברחוקות מבחינה פוליטית , תרבותית וכלכלית . במקביל , הדיון יתמקד בנסיבות שבהן האוכל משמש אמצעי לגשר בין שתי ישויות כאלה , כגון הפלסטינים ויהודים אזרחי מדינת ישראל . בחינת התהליכים המעצבים מטבח לאומי ואתני והמאפשרים את ההמשכיות במטבח בצד הכנסת שינויים בו , תצביע על הקשר בין פוליטיקה של זהויות ובין האוכל הנצרך ביומיום הן בספרה הפרטית הן בספרה הציבורית . הגם שהאוכל הוא חלק אינטגרלי משגרת חיי היום יום , אין ההיבטים הסימבוליים , התרבותיים והפוליטיים הקשורים בצלחת חלק מרכזי דיו בשיח על האוכל . החלטות הקשורות באוכל אינן בחירה גסטרונומית בלבד : בצד טעם אישי הן משקפות גם את הזהות החברתית , את השייכות המעמדית , הלאומית או האתנית , ואת האופן שבו אנו בוחרים להציג את עצמנו בפני אחרים Douglas , 1972 , ) . ( 1984 באמצעות ניתוח התהליכים הפוליטיים והחברתיים המעצבים את המטבח הפלסטיני במדינת ישראל אנסה לתרום לשיח על האוכל את הממדים החסרים בדיון התיאורטי וכן לבחון מטבח זה כטקסט פ...  אל הספר
כרמל