תוכן העניינים

כאילו היינו אסקימוסים - הקדמה אישית בהחלט 9 מבוא : אוכל כמגדיר זהות אתנית 15 שלבי התפתחות הזהות האתנית של פלסטינים במדינת ישראל 20 המטבח והזהות האתנית הלאומית 25 חלק א : אשת חיל מי ימצא - האוכל בספרה הביתית פרק ראשון : דרכן של נשים לדעת 46 א . הרמה הטכנולוגית 47 ב . הארגון הקולינרי היום יומי 59 ג . ההיבטים התרבותיים והחברתיים של הארוחה 82 פרק שני : הרמה החברתית - הזירה הקולינרית כזירת כוח קיים וכמנציחה מבנה קיים 102 א . האם ידע נשי מבטא עוצמה נשית 103 ב . שבת נשים גם יחד - ההווי הנשי 115 ג . תפיסת האשה את תפקידה הקולינרי במשפחה ובחברה 119 חלק ב : הממד הציבורי - המפגש עם החברה היהודית פרק שלישי . לבנה עם לחם קל וכנאפה מגבינה לבנה : מסורת ומודרניות נפגשות 139 א . "יש שישברק בסופרמרקט" - כניסתו של מזון מוכן 142 ב . לזניה עם קינמון - "ערביזציה" של אוכל מערבי 151 ג . סוכני החידוש 162 ד . מסורת ומודרניזציה 170 פרק רביעי : עם הפנים ליהודים - "כשאין גאווה לא כותבים ספרי בישול" 178 א . "אם לא מקבלים אותי , למה שיקבלו את האוכל שלי 187 " ? ב . מי צריך ספר בישול ? 193 ג . "חומוס זה אוכל ישראלי יי ...  אל הספר
כרמל