בגובה הבטן ההיבטים החברתיים והפוליטיים של המטבח הערבי בישראל

ליאורה גביעון בגובה הבטן ההיבטים החברתיים והפוליטיים של המטבח הערבי בישראל ליאורה גביעון בגובה הבטן היבטים חברתיים ופוליטיים של המטבח הערבי בישראל כרמל ירושלים Liora Gvion Culinary Bridges versus Culinary Barriers Social and Political Aspects of Palestinian Cookery in Israel עריכת לשון אברהם שלוין  אל הספר
כרמל