עיונים בקובץ השירים והמליצות של אברהם הבדרשי

קובץ השירים והמליצות המחורזות * של אברהם ( פרופיט ) בן יצחק הבדרשי ( יליד בזיה [ בדרש [ Beziers = ותושב פרפיניאן' כמחצית השנייה של המאה הי"ג ) עורר את תשומת לבם של חכמי ישראל עוד לפני כמה דורות : צונץ , לוצאטו' נויכואיר , ה . גרוס ואחרים 2 פרסמו את שמו כרבים והשתמשו בו בעיקר כבמקור היסטורי . 3 אף בזמננו לא הזניחוהו' וכאן יש להזכיר במיוחד את הפרופ' י . בער , שהקדיש לו עמודים אחדים במחקריו וחידש בהם חידושים חשובים . < עם כל זאת אין לומר שהספר כבר נחקר כל צורכו אף למחקר ההיסטורי כשהוא לעצמו . התקנתי לי העתקה שלמה מן הקובץ הנ"ל והוברר לי שכלול בה עוד חומר רב לתולדות המחבר ובני משפחתו' ידידיו ומכריו . אלא שלפי עניות דעתי מעניין ספר זה בראש וראשונה לחקר התרבות של התקופה' היינו להכרת יחסם של משכיליה אל השירה העברית , להבנת טעמם הספרותי ' לתיאור מעמדו של המשורר בחברה — ודווקא בתחום זה 1 רוב המלומדים קוראים לו בשם 'דיואך . שם זה אינו מופיע בהעתקות הקובץ וגם אינו הולם אותו , הואיל ואין בו כל סידור פנימי כנהוג בדיואנים הערביים ( לפי תוכן השירים , צורתם או לפי האל' ף בי"ת של חרוזיהם . ( מטעם זה אי...  אל הספר
מוסד ביאליק