אוסף משלים וסיפורים ממחבר עברי-ספרדי

בין כתבי היד העבריים' הטמונים בספרייה הבודליאנית שבאוקספורד' יש קטע גדול מתוך אוסף סיפורים מחורזים ( ספר מקאמות ;( סימנו . Ms Heb . e . 49 כתב יד זה לא עורר עד כה את תשומת הלב שהיה ראוי לה' אף כי גם מתוך התיאור הקצר שניתן ממנו בקאטאלוג של קאולי אפשר היה לעמוד על חשיבותו . ! לפני כמה שנים זכיתי לקראו במלואו' ורוצה אני לתת כאן סיכום ראשון של עיוני בו . כתב היד הנ"ל הועתק כפי הנראה במאה הארבע עשרה או החמש עשרה ויש בו כעת 28 דפים , שנכתבו מקצתם בסגנון מזרחי ומקצתם בסגנון ספרדי מובהק . 2 כמה מהם סבלו מפגיעות הזמן : לפעמים נתלשו קטעים מהם ואבדו' לפעמים ניטשטשו אותיותיהם . כמו כן מכירים אנו מיד שהחיבור אינו שלם' ואפילו יש מקום להניח' כי רק מיעוטו נשאר בידנו . בייחוד יש להצטער על היעדרם של התחלתו וסיומו ושל דפים רבים גם מאמצעו של הקטע שלפנינו . נוסף על כך' לא סודרו הדפים שנשתיירו בסדרם הנכון . אוסף סיפורים זה קושט בשורת ציורי עט . עד כמה שאינם תרשימים מדעיים ( מתחום חכמת התכונה ' ( הרי ציורים אלה ילדותיים מאוד' ואין כל ספק שהם מעשהו של חובב בלתי מאומף . ואולי אין זה מקרה' כי בכמה דפים נקבע רק ...  אל הספר
מוסד ביאליק