מעשה בזקן צבוע מסיפורי יעקב בן־אלעזר

[ א ] בשנת 1939 פירסמתי ארבעה שערים מתוך יספר המשלים ! ' הוא קובץ מקאמות ' או סיפורים מחורזים , שחיבר יעקב בן-אלעזר איש טולידו במחצית הראשונה של המאה השלוש עשרה . * חיבור זה הגיע אלינו בכתב יד יחיד בעולם , ומסתבר שהועתק במחצית השנייה של אותה המאהנ . למרבה הצער , אין פיענוחו מסוג העיסוקים הנוחים והמהנים : רבות בו האותיות הדומות מאוד אחת לרעותה , אף כי אינן זהות , ויש בו גם שילובי אותיות שאפשר לפענח בשתי דרכים' ואין כל ודאות כי אחת משתיהן מוליכה אותנו אל הנוסח הנכון . לאמיתו של דבר , מלא כתב היד טעויות ממינים שונים , הן שיבושים במלים בודדות והן בצירופי מלים , וגרועות שבכול ן השמטות של מלים ואפילו של משפטים שלמים . 1 סיפורי האהבה של יעקב בן אלעזר - ידיעות המכון לחקר השירה העברית ה ( ברלין - ( ירושלים תרצ"ט . 266-209 , 1939- אחד מן הסיפורים האלה ( פרק שביעי : מעשה בישםה ושתי אהובותיו ) נדפס אחר כך בקצת תיקוניה גם בספרי 'השירה העברית בספרד ובפרובאנס' ספר שני ( ירושלים , 1956- הדפסה שלישית תשל"ב ; 233-211 , ( 1972- על הוצאת השער השמיני . עיין להלן , בהערה . 24 י . דוד פירסם לאחרונה את השער ה...  אל הספר
מוסד ביאליק